Samenwerking Hanneke van der Borne

Instagram: www.instagram.com/padenstul

Kunstwerk in de openbare ruimte – 5m2

Indrukwekkende architectuur van de natuur.

Paddenstoelen zijn aantrekkelijke juwelen, maar soms ook levensgevaarlijk. Soms verrukkelijk voedsel, maar soms ook vergif. Het zijn de opruimers van de natuur, maar geven ook veel terug aan diezelfde natuur. Het enige dat wij van deze mysterieuze schimmels zien zijn de ‘bloemen’, het vruchtlichaam. Met indrukwekkende natuurlijke architectuur die ook op vele manieren de menselijke architectuur heeft beïnvloed. Daarom, een welgemeend eerbetoon aan de paddenstoel

De Cantharellus cibarius, oftewel de Hanenkam, gedijt goed op de van oudsher schrale zandbodem in het hart van Drenthe. Helaas neemt het aantal af door de toename van stikstof in de lucht en neerslag hiervan in de bodem. Ons eerbetoon aan deze paddenstoel is bedoeld als aandacht en aansporing voor herstelmaatregelen die de lokale natuur weer in evenwicht brengen en daarna weer haar gang laten gaan. Zodat we ervan kunnen blijven genieten.

Deze Hanenkam torent hoog uit boven het maaiveld als een monument in het landschap. Geknakt door het toedoen van de mens of dier, een uitroepteken, een schreeuw om aandacht en zorg. Geïnspireerd door de verfijnde structuur van de lamellen van de paddenstoel; het heeft iets tactiel ’s maar zodra je het aanraakt gaat het kapot. De lamellen zijn met de hand gekleurd om de associatie met de hanenkam te versterken.

Festival:

Folly Art Norg: 30 juli tot 27 augustus 2023

KunstenLandschap: 18, 19 en 20 mei 2024

Tijdens het festival van Folly Art Norg 2023 is de Pade(n)stul beloond met de eerste prijs:

Hanneke en Maurice tonen aan de rand van Westervelde, even voorbij het hunebed D2, een folly die als beeldmerk van deze editie van Folly Art Norg is gekozen.
Dat is zeer begrijpelijk. We hebben hier te maken met een sterk sculpturaal beeld dat geïnspireerd is op Cantharellus Cibarius, oftewel de hanenkam cantharel.
We zagen een fraai en fragiel ogend werk, dat nog eens extra werd versterkt doordat de wind een wuivend effect veroorzaakte. Aan dit alles ligt een knappe constructie ten grondslag. Het is de makers goed gelukt om met spandraden, juten en pvc-buizen een stevige flexibiliteit te creëren die weer en wind kan doorstaan. Bijzonder is ook het oog voor details, zoals de houten verankering.
Pɑdə(n)stul is een object dat verbazing opwekt en naar je wuift: ‘Kom nader!’ Wie op die uitnodiging ingaat kan zich verwonderen over de uitvoering van een gecompliceerdheid- idee dat speelt met de sporen en myceliumdraden van de paddenstoel en waar een nog veel gecompliceerder en mysterieuze ecologie aan ten grondslag ligt.

Fotografie: Folly Art Norg | Niels Kooistra | Gregor van Egdom |